sábado, 8 de xuño de 2019

CONVOCATORIA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE FINAL DO CURSO 2018-2019

Estimadas/os  nais e pais, convocámosvos á asemblea xeral ordinaria da ANPA.
Calquera pai/nai/titor legal dun alumno/a do centro, poderá realizar peticións
nas asembleas, expoñer calquera queixa, suxestión, etc. En calquera caso,
as persoas non asociadas asistirán a asemblea con voz pero sen voto.

Data: Xoves 13 de xuño de 2019.
Hora: 20:15 h en primeira convocatoria ou 20:30 h en segunda convocatoria
(de non haber suficientes asistentes na primeira).
Lugar: Salón de actos do IES Johán Carballeira.


ORDE DO DÍA:

  1. Aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior, celebrada o 11/10/2018 (dispoñible para a súa consulta no blog da Anpa).
  2. Presentación do balance económico e aprobación das contas do curso 2018-19.
  3. Informe anual de xestións e actividades.
  4. Renovación da xunta directiva da Anpa.
  5. Outros asuntos.


Bueu, 3 de xuño de 2019
A Xunta Directiva da ANPA