mércores, 9 de outubro de 2019

CONVOCATORIA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE COMEZO DO CURSO 2019-2020

Estimadas/os  nais e pais, convocámosvos á asemblea xeral ordinaria da ANPA. 
Calquera pai/nai/titor legal dun alumno/a do centro, poderá realizar peticións nas asembleas,
expoñer calquera queixa, suxestión, etc. En calquera caso, as persoas non asociadas 
asistirán a asemblea con voz pero sen voto.


Data: Xoves 10 de outubro de 2019.
Hora: 20:15 h en primeira convocatoria ou 20:30 h en segunda convocatoria
(de non haber suficientes asistentes na primeira).
Lugar: Salón de actos do IES Johán Carballeira.


ORDE DO DÍA:
1.- Aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior, celebrada o 13 de xuño (dispoñible para a súa consulta na ligazón de embaixo).
2.- Renovación da xunta directiva da Anpa e elección do seu representante no Consello Escolar do centro
3.- Informe do Banco de libros do presente curso.
4.- Actividades e inversións para un curso 2019-20.
5.- Outros asuntos.
Bueu, 27 de setembro de 2019
A Xunta Directiva da ANPA