domingo, 11 de outubro de 2015

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA


Data: martes día 13 de outubro
Hora: 20:30 h en primeira convocatoria ou 20:45 h en segunda convocatoria (de non haber suficientes asistentes na primeira)
Lugar: salón de actos do IES Johán Carballeira

ORDE DO DÍA:

1º Lectura e aprobación, se procede, da acta da convocatoria anterior
2º Balance do Banco de Libros
3º Orzamento para o curso 2015/2016
4º Renovación de cargos da Xunta Directiva e representantes da asociación
5º Problemática nas opcións de matrícula no bacharelato
5º Rolda de intervencións