mércores, 4 de outubro de 2017

CONVOCATORIA DA ASEMBLEA DO INICIO DO CURSO 2017-2018


Estimadas/os  nais e pais, convocámosvos á asemblea xeral ordinaria da ANPA. Calquera pai/nai/titor legal dun alumno/a do centro, poderá realizar peticións nas asembleas, expoñer calquera queixa, suxestión, etc. En calquera caso, as persoas non asociadas asistirán a asemblea con voz pero sen voto.


Data: Luns 9 de outubro de 2017.
Hora: 20:30 h en primeira convocatoria ou 20:45 h en segunda convocatoria (de non haber suficientes asistentes na primeira).
Lugar: Salón de actos do IES Johán Carballeira.


ORDE DO DÍA:

  1. Aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior, celebrada o 15 de xuño (dispoñible para a súa consulta no blog da Anpa).
  2. Renovación da xunta directiva da Anpa e elección do seu representante no Consello Escolar do centro.
  3. Informe do Banco de libros do presente curso.
  4. Informe en relación á colaboración na adquisición dunha axenda para o alumnado de 1º ESO.
  5. Informe do tratado no último Consello Escolar do 2 de outubro.
  6. Outros asuntos.


ANEXOS:

Convocatoria da asemblea 9/10/17

Acta da asemblea anterior (15/06/2017)