mércores, 7 de decembro de 2016

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

Data: Xoves 15 de decembro de 2016.
Hora: 20:15 h en primeira convocatoria ou 20:30 h en segunda convocatoria (de non haber suficientes asistentes na primeira).
Lugar: Salón de actos do IES Johán Carballeira

ORDE DO DÍA:
1. Aprobación, se procede, da acta da convocatoria anterior (dispoñible no enlace de embaixo).
2. Informe das actividades e xestións da Anpa, así como das previsións para o presente curso.
3. Renovación de cargos na Xunta Directiva da Anpa.
4. Informe do Banco de Libros.
5. Rolda de intervencións.

ENLACES:
Convocatoria da asemblea
Acta da anterior convocatoria (14/06/16)