martes, 8 de setembro de 2015

Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non universitarios

Ata o 30 de setembro está aberto o prazo de bolsas 2015-16 para Bacharelato, FP e Universidade

Máis información nos enlaces de embaixo

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/bachillerato/beca-general.html 

 

https://orientaguia.wordpress.com/2015/08/06/abierto-el-plazo-de-becas-2015-16-para-bachiller-fp-y-universidad/